Welcome Guest!

All - Recently Viewed


Two Mothers - Episode 82
Added: Oct 21, 2014
Views: 1
From: Mystic


Sweet Sweet Bodyguard - Episode 68
Added: Oct 21, 2014
Views: 1
From: Mystic

My Dear Cat - Episode 86
Added: Oct 21, 2014
Views: 1
From: Mystic

Love Cheque Charge - Episode 21
Added: Oct 21, 2014
Views: 2
From: Mystic


Secret Door - Episode 10
Added: Oct 21, 2014
Views: 2
From: Mystic

The Night Watchman - Episode 24 (Final Ep)
Added: Oct 21, 2014
Views: 1
From: Mystic

Liar Game - Episode 2
Added: Oct 21, 2014
Views: 2
From: Mystic


The Queen and the Eunuch: Pleiades - Hearsay, Ep 7
Added: Oct 21, 2014
Views: 4
From: Mystic


Category Info:
Title: The Queen and the Eunuch: Pleiades

In late Qing dynasty China, Chun Er, an impoverished country youth, makes a living picking up manure in order to take care of his sickly adoptive mother Lian Zi and younger sister Ling Er. In a desperate act, Chun Er performs self-castration to obtain reward money from the government to cure his mother's illness. Liang Wen Xiu, the son of a wealthy landowner, discovers that Lian Zi is actually his biological mother, and is extremely touched by Chun Er's sacrifice. He and Chun Er head to The Forbidden City with Ling Er in hopes for a better future. Wen Xiu becomes the top scorer on the imperial exams and is rewarded with an important position in the Qing court while Chun Er would become a top eunuch greatly favored by Empress Dowager Ci Xi. Their fates are intertwined with those of Ci Xi and her puppet emperor Guang Xu as they become embroiled in the political intrigue of a tumultuous era.

Also Known As: Cang Qiong Zhi Mao / The Firmament of the Pleiades
Air Dates: 09/17/2010 to 03/02/2011
Air Time:
Rated: Not Rated
Genres: Period, Drama, Political
Total Episodes: 25
Network: Asian Crush, NHK (Japan), BTV (China)
Country: China
Language: Mandarin
Subtitles: English

Cast:
Main Cast

Tanaka Yuko as Empress Dowager Ci Xi
Kan Qing Zi as young Ci Xi
Yu Shao Qun as Chun Er (Li Chun Yun)
Wang He Yu as young Chun Er
Zhou Yi Wei as Liang Wen Xiu
Yin Tao as Madam Zhang
Zhang Bo as Emperor Guang Xu
Zhao Li Ying as Ling Er (Li Ling Ling)
Jiang Yi Yi as young Ling Er

Qing Court Ministers

Chu Xiao as Rong Lu
Wang Yi as Yang Xi Zhen
Qu Yang as Wang Yi
Zhou Jun as Shun Gui

Imperial Wives

Sang Sang as Long Yu
Zhang Meng as Consort Zhen
Zhang Xiao Chen as Consort Jin
Wang Hui as Yehenara Wan Zhen (Prince Chun's wife, Ci Xi's younger sister)

Eunuchs and Servants

Shi Xiao Man as Li Lian Ying
Li Yan Ming as Lan Qin
Ma Xiao Ning as Chen Lian Yuan
Liu Chang Sheng as Lao De Zi (An De Hai)
Song Zhen Gang as Dai En Ru
Tian Na as Yan Zi
Zhuang Yu Ting as Qing Xue

Imperial Family

Wang Wei Jun as Prince Gong
Yang Yi as Prince Chun
Sui Shu Yang as Zai Ze
An Rui Yun as Dai San

Military Personnel and Scholars

Xue Yong as Yuan Shi Kai
Wang Wei as Kang You Wei
Tanaka Ryuzo as General Shiba

Others

Hirata Mitsuru as Ito Hirobumi
Ozawa Yukiyoshi as Oka Kinnosuke (Japanese reporter)
Zheng Jie as Tom Barton (American reporter)
Xu Bai Hui as Yang Qing Yun (Yang Xi Zhen's daughter)
Chen Yi Sha as Lian Zi
Fu Ya Nan as Granny Bai
Du Fu Yuan as Hei Mu Dan (Black Peony)